Інформація про способи надання освітніх послуг, оплати навчальних форматів і умови повернення коштів в SVC


Усі відповіді на питання надані згідно з договором на навчання
Що потрібно зробити, щоб навчатися в SVC офлайн?
Необхідно:

 1. Заповнити реєстраційну форму на відповідній сторінці курсу;
 2. Провести оплату частково або у повному обсязі: онлайн або офлайн.
 3. Підписати договір на навчання офлайн, з яким можна ознайомитися на сайті SVC. Він також надсилається на Email після оплати навчального формату. Підписання договору відбувається на першому-занятті.
 4. Відвідувати заняття за адресою: місто Київ, вулиця Златоустівська, 34.
Що потрібно зробити, щоб навчатися в SVC онлайн?
Необхідно:

 1. Заповнити реєстраційну форму на відповідній сторінці курсу;
 2. Для деяких курсів необхідно пройти тестове завдання, яке визначає рівень підготовки людини до відвідування занять;
 3. Провести оплату частково або у повному обсязі: онлайн або офлайн;
 4. Підписати договір на навчання онлайн, з яким можна ознайомитися на сайті SVC. Він також надсилається на Email після оплати навчального формату. Підписання договору відбувається до початку занять онлайн чи на першому занятті.
 5. Бути присутнім онлайн на заняттях, що проводяться у Google Hangouts.
За яких умов студент отримує сертифікат?
Сертифікат – це підтвердження компетенцій студента та гарантія якості навчання у SVC, тому для його отримання необхідно відповідати наступним умовам:.

 • Сертифікат надається за умови особистого відвідування та виконання не менше 80% усього обсягу всіх практичних завдань (класних, домашніх), а також присутності на консультаціях, переглядах, рефлексіях, підсумковому перегляді-випуску.
 • Успішність студента оцінюється за 5-бальною шкалою:
  у разі задовільного рівня (3 бали) студент отримує довідку з переліком тем та тривалістю занять;
  у разі достатнього рівня (від 3 до 5 балів) – студент отримує сертифікат.
Як можна оплатити навчання?
Навчання можна оплачувати онлайн та офлайн.

 • Онлайн прямо на сайті на сторінці конкретного навчального формату за допомогою сервісу Liqpay;
 • Онлайн за допомогою сервісу "Portmone" чи будь-якого іншого сервісу оплати онлайн та офлайн за реквізитами, що надсилаються на Email після реєстрації на навчальний формат.
Чи можна повернути кошти чи розірвати договір, якщо студент не може або не хоче продовжувати навчання?
Можна, згідно з наступними умовами:

 • SVC має право в односторонньому порядку вносити будь-які зміни та доповнення до тексту цього договору та / чи додатків зокрема, що стосуються його термінів, визначень, скорочень, структури, шляхом викладення їх в новій редакції, при цьому ми обов'язково письмово повідомляємо про це студента в строк не пізніше 3-х робочих днів з дати внесення таких змін. Такі зміни та доповнення вступають в дію після закінчення 15 календарних днів з дати публікації інформації про них на сайті SVC. Зміни та доповнення, які вступили в дію, розповсюджуються на всіх осіб, що приєдналися до цього договору. Студент, у разі непогодження із внесеними змінами та доповненнями в односторонньому порядку, впродовж наступних 3-х робочих днів, набуває право письмово, у спосіб встановлений п. 1.9.2. та з дотриманням умов розділу 11 цього договору, відмовитися від умов цього договору, при цьому сплачена ним грошова сума в рахунок надання Послуг повертається SVC у розмірі вартості не наданих на момент такої відмови Послуг.


  Цей договір вважається укладеним з моменту приєднання до нього студента і набирає чинності у спосіб, встановлений п.п. 1.9.3. та діє впродовж усього терміну надання Послуг. 11.2. Договір може бути розірваний будь-якою стороною в односторонньому порядку та у будь-який час шляхом направлення іншій стороні письмового повідомлення про свій намір. Цей договір буде вважатися розірваним з моменту спливу 15 календарних днів з дати отримання відповідного письмового повідомлення на вказану в цьому договорі або його додатках адресу, проте буде чинним по вже виниклим та невиконаним фінансовим зобов'язанням, доти, поки такі зобов'язання не будуть виконаними чи припиненими у встановленому чинним законодавством України та договором порядку. У разі якщо студент не сплачує своєчасно послуги SVC, остання має право достроково та в односторонньому порядку припинити його дію. Таке припинення (розірвання) настає на наступний календарний день з моменту (дати) фактичного відправлення останнім відповідного письмового повідомлення на вказану у цьому договорі поштову та/ або електронну адресу студента. 11.3. При достроковому розірванні цього договору з вини та/ або ініціативи студента, сплачена ним в рахунок надання послуг грошова сума чи її частина, у тому числі оплата за останній місяць надання послуг за жодних обставин не повертається. Крім того, останній зобов'язаний відшкодувати спричинені цим матеріальні збитки, у тому числі упущену вигоду SVC.
?
Close
Маєте питання? Напишіть, щоб отримати персональну консультацію